Het is niet meer alle dagen fietsweer, maar vorige week zaterdag was het weer mooi genoeg en dus zochten we weer zo’n mooie fietsroute in de buurt van Heerenveen uit. Ditmaal een route aan de andere kant van de plaats, tussen Heerenveen, Tjeukemeer en Joure. Het is niet zo’n lange route, maar hij brengt je door enkele fraaie plaatsen.

We fietsen eerst door Nieuweschoot, langs de begraafplaats en crematorium, waar je ook nog een 15e eeuwse kerk aantreft, die wordt vergezeld door een klokkenstoel. Soms waren gemeenschappen te arm of te klein om een kerk te bouwen en werd een houten klokkenstoel gebouwd om de klok in te hangen. Vaak werden die later gesloopt als er toch een kerk kwam en ook kwam het voor dat als een toren of kerk in verval raakte er toch nog een klokkenstoel voor de klok werd gebouwd.

We gaan over de brug en slaan linksaf in de richting van Rotstergaast, dat op een smalle zandrug ligt. Ook hier vind je op de begraafplaats een klokkenstoel. Wat je niet verwacht in deze buurt is een telefooncel. Telefooncellen worden immers niet meer gebruikt omdat iedereen tegenwoordig een telefoon in de binnenzak heeft. Dit echter een bijzondere, Het is een echte rode Britse telefooncel, die helaas niet in gebruik lijkt te zijn. Of dat te danken is aan de mobiele telefoon? Ik betwijfel het.

Ook aan deze kant van Heerenveen vond vroeger vervening plaats. Tussen 1850 en 1900 werd het veen afgegraven waardoor een afwisselend gebied met petgaten, stripen en uitgeveende sloten ontstond. Het gebied was opgedeeld in twee stukken, Westerschar en Oosterschar. Het Westerschar werd na de vervening ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgebied. Het Oosterschar bleef braak liggen waardoor het gebied verlandde. Toen landbouwgebied steeds minder nodig was, je vraagt je af waarom je minder landbouwgebied nodig hebt, werden delen van het Oosterschar afgegraven en onder water gezet. Ook om te dienen als buffer bij overvloedige regenval. Daarmee kwam aan de verdroging een eind.

We gaan in de richting van Sint Johannesga en volgen dan het fietspad langs de N924 tot we rechtsaf slaan naar Rohel. Dit dorpje ligt aan de kust van het Tjeukemeer, het grootste binnenmeer van Fryslân. Het meer is ontstaan dankzij verschillende stormvloeden en nog steeds gaan er verhalen over de gevaren van het meer, vooral tijdens zware stormen. Ook zouden in het meer nog verdronken dorpen en kerkhoven liggen.

We volgen het fietspad in de richting van Ouwsterhaule en fietsen dan door de Haulsterbossen weer in de richting van Heerenveen. Een klein schelpenpad brengt ons dan weer bij het Nannewijd, een meer dat tegenwoordig geliefd is bij watersporters (surfers) en in de winter bij schaatsers en ijszeilers, en dat helemaal is ontstaan door vervening. Bovendien komt er door de gevarieerde begroeiing veel vogelsoorten en ander dierenleven voor.Vanaf Nannewijd is het nog een paar kilometer naar Heerenveen, dat je al vanaf ver ziet liggen.
Ook dit is een zeer interessante route die in een paar uur gemakkelijk te doen is.

By Published On: 21 oktober 20110 Reacties

Leave A Comment