Welkom bij GvdM online

Een site met onze reizen, fietstochten en andere zaken
Vroeger hielden mensen een journaal bij als ze op reis gingen. Een soort dagboek waar ze hun belevenissen in bijhielden. Later kwamen daar ook foto’s, dia’s en films bij. Tegenwoordig doen we dat op een website, facebook, twitter en wat er al meer aan sociale media is te bedenken. Op deze website reisverslagen van de reizen, maar ook korte (fiets)tochtjes die wij in de afgelopen jaren mochten maken. En natuurlijk wordt het aangevuld met toekomstige uitjes en reizen die we nog willen maken!
Ik zal ook een poging wagen regelmatig iets te schrijven over mijn woonplaats Heerenveen, de oudste hoogveenkolonie van het land.
W7 voor de barones (@ Wijkcentrum De Kempenaer) http://t.co/XByUZMzccl4 uur ago
Gewoon .... (@ De Bios) http://t.co/y4UEq8sUYx5 dagen ago
Captain America (@ De Bios) http://t.co/0yh1f4zkR62 weken ago